ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

Πώς η Mediamax απέκτησε τον Alpha

Μία από τις σημαντικότερες εξαγορές των τελευταίων ετών, η απόκτηση του τηλεοπτικού σταθμού Alpha από τη Motor Oil, αποτυπώνεται αναλυτικά στον ετήσιο απολογισμό της ελληνικής εταιρείας του Ομίλου Βαρδινογιάννη για το έτος 2020. Η θυγατρική της Motor Oil, μέσω της οποίας έγινε η απόκτηση της τηλεόρασης του Alpha και των ραδιοφωνικών σταθμών Alpha 9,89 και Alpha Θεσσαλονίκη, είναι η Mediamax Holdings Limited. Στις 31/12/2020 ο αριθμός απασχολουμένων στον Όμιλο της Mediamax Holdings Limited ανερχόταν σε 446 άτομα.

Η Mediamax Holdings Limited εδρεύει στη Λευκωσία και αποκτήθηκε από τη Motor Oil τον Οκτώβριο 2018 έναντι 1.000 ευρώ. Η εταιρεία συμμετέχει στη Nevine Holdings Limited, η οποία επίσης εδρεύει στη Λευκωσία. Στις 31/12/2019 το μετοχικό κεφάλαιο της Mediamax ήταν 42.501.000 ευρώ και εντός της χρήσης 2020 πραγματοποιήθηκαν δύο εταιρικές πράξεις που αφορούσαν αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών από τη μοναδική μέτοχο Motor Oil, συνολικού ποσού 27.500.000 ευρώ, με αποτέλεσμα το μετοχικό κεφάλαιο της Mediamax να ανέρχεται σε 70.001.000 ευρώ. Μέσω των Mediamax και Nevine, τον Μάρτιο του 2019, η Motor Oil απέκτησε αρχικά ποσοστό 50% στην Alpha Δορυφορική Τηλεόραση, την Alpha Ραδιοφωνική και την Alpha Ραδιοφωνική Κρόνος έναντι 33,5 εκατ. ευρώ. Σε δεύτερο στάδιο, στις 27 Ιουλίου 2020, ολοκληρώθηκε η συναλλαγή για την απόκτηση του αποκλειστικού ελέγχου του τηλεοπτικού σταθμού από τη Mediamax έναντι 3,5 εκατ. ευρώ.

Το μετοχικό κεφάλαιο της ιδιοκτήτριας εταιρείας του Alpha μειώθηκε στις 30 Νοεμβρίου κατά το ποσό των 14,2 εκατ. ευρώ, με διαγραφή ισόποσων ζημιών προηγουμένων χρήσεων. Στην ίδια έκτακτη γενική συνέλευση ελήφθη η απόφαση για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Alpha Δορυφορική Τηλεόραση κατά 33 εκατ. ευρώ, με την έκδοση 11.340.206 νέων μετοχών. Οι νέες μετοχές ανελήφθησαν από τη Mediamax λόγω κεφαλαιοποίησης συνολικής απαίτησης της τελευταίας από χορηγηθέν ομολογιακό δάνειο προς την εταιρεία του Alpha. Η μετοχική σύνθεση της Alpha Δορυφορική Τηλεόραση στο τέλος της προηγούμενης χρονιάς ήταν: Mediamax 73,475%, Nevine 26,525%, με μετοχικό κεφάλαιο 21.207.391,04 ευρώ.

Έπειτα από αντίστοιχες οικονομικές παρεμβάσεις στις ραδιοφωνικές εταιρείες του Ομίλου της Mediamax η κατάσταση διαμορφώθηκε ως εξής. Το μετοχικό κεφάλαιο της Alpha Ραδιοφωνική ΑΕ (Alpha 9,89) στις 31/12/2019 ήταν 203.028,30 ευρώ, διαιρούμενο σε 676.761 μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η καθεμία. Το νέο μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 158.378,40 ευρώ, διαιρούμενο σε 527.928 μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η καθεμία. Η Nevive έχει το 99,9956%, κα ένας μέτοχος μειοψηφίας 23 μετοχές. Το μετοχικό κεφάλαιο της Alpha Ραδιοφωνική Κρόνος στις 31/12/2019 ήταν 224.420 ευρώ. Έναν χρόνο αργότερα (31/12/2020) το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαμορφώθηκε στα 125.000 ευρώ, διαιρούμενο σε 25.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας 5 ευρώ η καθεμία.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *