Σύμπραξη Green Pixel – Star – Alpha

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

Αναδιάταξη της οργάνωσης του τηλεοπτικού τριγώνου της Green Pixel με τους συνεργαζόμενους σταθμούς Alpha και Star. Η Νέα Τηλεόραση (Star) και η Alpha Δορυφορική Τηλεόραση (Alpha) απέκτησαν από κοινού τον έλεγχο της εταιρείας παραγωγής τηλεοπτικών προγραμμάτων Green Pixel, με την οποία συνεργάζονται για την εκτέλεση παραγωγής των σειρών και των εκπομπών τους.

Το μεγαλύτερο μέρος των τεχνικών των δύο καναλιών βρίσκεται ήδη στην Green Pixel, ενώ την ίδια στιγμή προωθείται το νομοσχέδιο για τα ΜΜΕ, που θα αλλάξει το όριο των τουλάχιστον 400 εργαζομένων ανά αδειούχο τηλεοπτικό δίκτυο. Οι δύο συνεργαζόμενοι σταθμοί έρχονται ακόμη πιο κοντά με την κίνηση αυτή, η οποία γνωστοποιήθηκε στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, η οποία και θα εκδώσει την απόφασή της.

Η Green Pixel είναι μία από τις πλέον πετυχημένες εταιρείες του κλάδου. Το 2019 εμφάνισε κύκλο εργασιών 30.147.209 ευρώ, από 17.391.713 ευρώ το 2018. Τα προ φόρων κέρδη ανήλθαν σε 225.405 ευρώ το 2019, από 159.148 ευρώ το 2018. Το 2019 απασχολούσε 335 άτομα, έναντι 222 εργαζομένων το 2018. Οι σειρές που έχει γυρίσει έχουν ήδη υπαχθεί στον ν. 4487/2017, λαμβάνοντας τις σχετικές επιδοτήσεις. Στο ΔΣ της εταιρείας συμμετέχουν οι Νίκος Χριστοφόρου (πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος), Βασίλειος Κρητικός (αντιπρόεδρος και εντεταλμένος σύμβουλος) και Σάββας Βέλλας (μέλος).

Υπενθυμίζεται πως η Alpha Δορυφορική Τηλεόραση ΑΕ το 2019 εμφάνισε ζημίες ύψους 16.603.186 ευρώ, έναντι ζημιών 4.249.531 ευρώ το 2018. Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας το 2019 ανήλθε στα 63.408.610 ευρώ, έναντι 70.301.854 ευρώ το 2018. Το 2019 απασχολούσε 474 εργαζόμενους, από 528 το 2018. Η Νέα Τηλεόραση ΑΕ είχε κύκλο εργασιών ύψους 60.767.821 ευρώ το 2019, έναντι 53.162.020 ευρώ το 2018. Τα συνολικά αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε ζημίες 3.755.574 ευρώ το 2019, έναντι ζημιών 3.971.830 ευρώ το 2018.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *