ΣτΕ: Αντισυνταγματική η επιπλέον θητεία των …26 μηνών στο ΕΣΡ

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

Τη διαρκή προσβολή του Συντάγματος με τις παρατάσεις στις θητείες των μελών του ΕΣΡ αναδεικνύει η απόφαση 2583/2017 της Ολομέλειας του ΣτΕ. Παραδέχεται πως η υπέρβαση κατά …26 μήνες του λήξης της θητείας δύο μελών της Αρχής, τα οποία δέχονταν και παρέμειναν στις θέσεις τους, ύστερα από διάταξης παρατάσεων, είναι πράξη αντισυνταγματική. Το ΣτΕ ακύρωσε πρόστιμο σε βάρος τηλεοπτικού σταθμού που επιβλήθηκε στις 5 Μαΐου 2014, καθώς είχαν συμπληρωθεί 26 και πλέον μήνες μετά τη λήξη της δεύτερης θητείας τους.
 
Στην απόφαση αναφέρεται πως τα δύο μέλη, είχαν διορισθεί αρχικώς, ο μεν πρώτος ως πρόεδρος της ανεξάρτητης αρχής (με τετραετή κατά νόμο θητεία), η δε δεύτερη ως μέλος με τετραετή θητεία, με την εκδοθείσα κατ’ εφαρμογήν των άρθρων 101Α του Συντάγματος και του άρθρου 2 του Ν 2863/2000. Η θητεία τους παρατάθηκε αυτοδικαίως με την παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν 3051/2002, εν συνεχεία δε οι ανωτέρω διορίσθηκαν εκ νέου (ως πρόεδρος και μέλος της Αρχής αντιστοίχως, με τετραετή θητεία) με την απόφαση 6194/Ια/28.2.2008 του Υπουργού Επικρατείας, έχοντας ήδη συμπληρώσει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο της οκταετίας ως μέλη του ΕΣΡ. Η θητεία των δύο μελών του ΕΣΡ παρατάθηκε έτι περαιτέρω, δυνάμει των σχετικών διατάξεων   του άρθρο 12 παρ. 3 του Ν 4081/2012 με αποτέλεσμα
από την λήξη της δεύτερης τετραετούς θητείας των μελών (28.2.2012) μέχρι την συνεδρίαση του ΕΣΡ στις 5.5.2014,κατά την οποία ελήφθη η ένδικη απόφαση της Αρχής, “να έχουν μεσολαβήσει 26 και πλέον μήνες, χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τον εύλογο χρόνο, κατά τον οποίο θα ήταν συνταγματικώς ανεκτή η διά νόμου παράταση της ληξάσης θητείας τους”.
 
Ο αντιπρόεδρος του ΣτΕ Α. Ράντος υπογραμμίζει στην απόφαση πως η συγκεκριμένη παράταση της θητείας “αντίκειται στο Σύνταγμα προεχόντως λόγω του τρόπου που επιχειρήθηκε νομοθετικώς η παράταση αυτή και ο οποίος, παραβιάζοντας θεμελιώδεις, και στοιχειώδεις, αρχές της καλής νομοθετήσεως, παραβιάζει ταυτοχρόνως και αρχές του κράτους δικαίου αλλά και τις λοιπές συνταγματικές αρχές που διέπουν την άσκηση του νομοθετικού έργου”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *