Συνδρομές σε Cosmote TV, Nova και Netflix

Streaming ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

Οι συνδρομές τηλεόρασης των παρόχων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών ανήλθαν στο τέλος του 2019 στα 1,07 εκατ., παρουσιάζοντας ετήσια αύξηση κατά περίπου 18.000 συνδρομές, σύμφωνα με την Ετήσια Έκθεση της ΕΕΤΤ. Το 82% των συνδρομών αυτών (873.000) αφορούσε τη δορυφορική συνδρομητική τηλεόραση, ενώ το υπόλοιπο 18% (198.000) συνδρομές μέσω δικτύου IP, με υπηρεσίες streaming.

Στη δορυφορική συνδρομητική τηλεόραση ο ανταγωνισμός μαίνεται ανάμεσα σε Cosmote TV και Nova, όπως και στις υπηρεσίες streaming, όπου προστίθενται η Vodafone TV και η WIND Vision και από το εξωτερικό το Netflix και η Amazon.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *