ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

Στην Koklonis Group of Companies περνάει ο έλεγχος της Barking Well Media

Σοβαρή οικονομική ενίσχυση για τα δεδομένα της Barking Well Media IKE. Ύστερα από απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης της εταιρείας αποφασίστηκε η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου κατά 2.220.000 ευρώ, με την κεφαλαιοποίηση ποσών που είχαν ήδη κατατεθεί. Η εταίρος Koklonis Group of Companies Inc κατέβαλε 2.134.000 ευρώ και έλαβε 2.134.000 εταιρικά μερίδια, κατέχουσα πλέον συνολικά 2.137.880 μερίδια. Επίσης, ο εταίρος Νικόλαος Κοκλώνης κατέβαλε 66.000 ευρώ και έλαβε 66.000 εταιρικά μερίδια, κατέχων πλέον 66.120 εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας 1 ευρώ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *