ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε κεντρική διαχείριση η κρατική διαφήμιση

Τα πακέτα της κρατικής διαφημίσης διαδέχονται το ένα το άλλο.Τα κριτήρια είναι τόσο ελαστικά που όλοι αντιλαμβάνονται τι συμβαίνει. Ένας τρόπος για να τελειώσει αυτό το καθεστώς που καταστρέφει και καθυποτάσσει τα media είναι να δημιουργηθεί ένας νέος φορέας που θα υπάγεται στην κεντρική κυβέρνηση και θα λειτουργεί ως γενική γραμματεία, κατα το πρότυπο της ΑΑΔΕ. Ανεξάρτητη, χωρίς παρεμβάσεις με λογοδοσία ενώπιον της Βουλής που θα λειτουργεί με τα εργαλεία της αγοράς, τις μετρήσεις θεαματικότητας, ακροαματικότητας και διαδικτύου και θα έχει και πρόβλεψη για τα άλλα ΜΜΕ που χρειάζονται υποστήριξη για να συνεχίσουν να υπάρχουν. Μια κεντρική έντιμη διαχείριση για την κρατική διαφήμιση.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *