ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ

Μια από τις φωνές του πλουραλισμού στον Αθήνα 984

Ο Βασίλης Πάικος ήταν ένας από τους δημοσιογράφους του εγχειρήματος του Αθήνα 984 το 1987,ως πλουραλιστικού σταθμού απέναντι στη λειτουργία της μονοκομματικής- εκείνη την εποχή- ΕΡΤ. Τις βάσεις έθεσε την εποχή εκείνη ο Γιάννης Τζαννετάκος, ως διευθυντής του δημοτικού σταθμού της Αθήνας. Εκείνα τα χρόνια ο 984 ήταν ο σταθμός που άκουγαν οι περισσότεροι μέρα και νύχτα. Ο Βασίλης Πάικος ήταν μία από τις φωνές του συμβολίζοντας τον πλουραλισμό που πρέσβευε ο σταθμός.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *