Κέρδη 2,8 εκατ. ευρώ για την Digea

ΕΡΤ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

Παραμένει κερδοφόρος η Digea. Το 2019 η εταιρεία είδε τα κέρδη προ φόρων να πέφτουν στα 2.889.099 ευρώ, έναντι κερδών προ φόρων ύψους 3.341.813 ευρώ το 2018. Ο κύκλος εργασιών της το προηγούμενο οικονομικό έτος ανήλθε σε 16.432.549 ευρώ, έναντι 16.580.189 ευρώ το 2018.Τα συνολικά λειτουργικά έξοδα της εταιρείας ανήλθαν σε 12,97 εκατ., έναντι 12,18 εκατ. ευρώ στην προηγουμένη χρήση. Το σύνολο των έντοκων μακροπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων μειώθηκε κατά 2,7 εκατ. ευρώ, στα 17 εκατ. ευρώ, ενώ τα ίδια κεφάλαια κατά την 31 Δεκεμβρίου 2019 ανήλθαν σε 18,02 εκατ. ευρώ.

Τα έσοδά της από παροχή υπηρεσιών ψηφιακών μεταδόσεων εθνικής εμβέλειας το 2019 έφτασαν τα 11.971.401 ευρώ, από 10.674.383 το 2018. Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών ψηφιακών μεταδόσεων περιφερειακής εμβέλειας ήταν 4.184.534 το 2019, από 4.134.699 ευρώ το 2018. Τα έσοδα της Digea μετά την απόκτηση του αυτόνομου δικτύου ψηφιακών πομπών από την ΕΡΤ μειώθηκαν σε 136.711 ευρώ το 2019, από 1.656.853 ευρώ το 2018.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *