ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ κινητη τηλεφωνια Streaming

Πάνω από 60 εκατ. ευρώ χρηματοδότηση στην ΕΕΤΤ

 

Με 4 + 1 επιδοτούμενα προγράμματα στοχεύει στον έλεγχο και τη διαχείριση του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων την επόμενη δεκαετία. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό της ρυθμιστικής αρχής έχουν τεθεί σε τροχιά ανάπτυξης συνολικά τέσσερα προγράμματα.

Συγκεκριμένα, το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων με Ενσωματωμένη Πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτημάτων, με δαπάνη 2.500.000 ευρώ, η ανάπτυξη Εκτεταμένου Συστήματος Εποπτείας Φάσματος για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας μέσω του τομέα ηλεκτρονικών επικοινωνιών με συνολικό προϋπολογισμό 30.000.000 ευρώ, το Σύστημα Εποπτείας Φάσματος Δορυφορικών Επικοινωνιών με δαπάνη 3.750.000 ευρώ και η δράση «Οργανωτική και λειτουργική προσαρμογή της ΕΕΤΤ στις νέες εξελίξεις και απαιτήσεις των αγορών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ταχυδρομικών υπηρεσιών», συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού 360.000 ευρώ. Το πέμπτο έργο αφορά τη χρηματοδότηση για μελέτη του συστήματος Εποπτείας Φάσματος στον Τρισδιάστατο Χώρο, συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού 418.500 ευρώ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *