ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ

Διανομή κρατικών κονδυλίων σε αναμονή

Διαφημιστική δαπάνη τον καιρό του Covid-19

Εν αναμονή της αναλυτικής ενημέρωσης για την κατανομή της διαφημιστικής δαπάνης, παραμένει θολό το τοπίο επί των αποφάσεων που έχουν ληφθεί. Μέχρι στιγμής τα δεδομένα που υπάρχουν είναι τα εξής: Οι διαφημίσεις στην τηλεόραση και το ραδιόφωνο μεταδίδονται υποχρεωτικά δωρεάν, με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου. Η πρώτη απόφαση της κυβέρνησης επί της διάθεσης χρηματικών ποσών της 23ης Μαρτίου 2020 κάνει λόγο για 11 εκατ. ευρώ και η δεύτερη της 25ης Απριλίου για 9 εκατ. ευρώ. Το άθροισμα ανέρχεται σε 20 εκατ. ευρώ.

Από το πρώτο πακέτο των 11 εκατ. ευρώ έχουν εκταμιευθεί ποσά προς εταιρείες ιστοσελίδων και εφημερίδων απευθείας από το υπουργείο Οικονομικών, χωρίς τελικά να παρεμβάλλεται η Initiative. Από το ποσό αυτό αφαιρείται ο ΦΠΑ αξίας 2.640.000 ευρώ, η αμοιβή της εταιρείας και το κόστος παραγωγής των σποτ σε ραδιόφωνο και τηλεόραση. Το υπόλοιπο ποσό, περίπου 8.100.000 ευρώ, πρέπει να διανεμήθηκε σε ιστοσελίδες και εφημερίδες. Τα τιμολόγια που εκδόθηκαν από την εταιρεία Initiative ακυρώθηκαν και η δαπάνη πληρώνεται απευθείας από το Δημόσιο και ειδικά το υπουργείο Οικονομικών. Για το δεύτερο ποσό των 9 εκατ. ευρώ, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται επίσης ΦΠΑ, δεν υπάρχει ακόμη σχετική ενημέρωση για την κατανομή των ποσών σε τηλεόραση, ραδιόφωνο, εφημερίδες και ιστοσελίδες.

Κριτήρια για τη διαφήμιση

Σε κάθε περίπτωση, η υφιστάμενη νομοθεσία για την κρατική διαφήμιση έχει τέσσερις ισχυρές προϋποθέσεις. Προβλέπει τον έλεγχο των συμβάσεων από το Ελεγκτικό Συνέδριο και τον ετήσιο απολογισμό που πρέπει να κατατεθεί στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας για τη χρονιά που έχει προηγηθεί. Επιπλέον, ο φορέας που επιλέγει πού θα κατευθυνθούν τα χρήματα πρέπει να το κάνει με κριτήρια ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών, θεαματικότητας των τηλεοπτικών και κυκλοφορίας των εντύπων. Τέλος, είναι η υποχρεωτική η διάθεση του 30% στα επαρχιακά ΜΜΕ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *