ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

Κερδισμένες οι Τράπεζες, το Mega σε άλλα χέρια!

Η εκκαθάριση των οικονομικών λογαριασμών της Τηλέτυπος είναι το επόμενο και τελικό βήμα για την εταιρεία. Μετά την απόφαση του δικαστηρίου, που επικύρωσε τη δημοπρασία των περιουσιακών στοιχείων της Τηλέτυπος υπέρ της Άλτερ Έγκο ΜΜΕ, προς 39.999.999 ευρώ, έρχεται η στιγμή του απολογισμού, που βρίσκει κερδισμένες τις Τράπεζες. Ο σταθμός, που εγκαταλείφθηκε από τους μετόχους του, άλλαξε ιδιοκτησία, ενώ οι Τράπεζες εξασφάλισαν σχεδόν το σύνολο του ομολογιακού δανείου που είχαν χορηγήσει στην εταιρεία. Αυτό ήταν το αποτέλεσμα της επιλογής να κλείσει το Mega, στόχος που τελικά δεν επιτεύχθηκε.

Οι Τράπεζες μπορούν να σίγουρα να χαμογελούν στην υπόθεση της Τηλέτυπος, καθώς θα μοιραστούν τα τουλάχιστον 30 εκατ. ευρώ που είχαν δεσμεύσει από τα διαφημιστικά έσοδα. Ταυτόχρονα θα εισπράξουν το 65% από τα έσοδα του πλειστηριασμού, αφού πρώτα αφαιρεθούν τα έξοδα της ειδικής διαχείρισης, που περιλαμβάνουν την αμοιβή των δικηγόρων και τα λειτουργικά έξοδα της εταιρείας όσο (υπο)λειτουργούσε.

Με την υπογραφή των συμβολαίων μεταβίβασης των περιουσιακών στοιχείων της Τηλέτυπος στην Άλτερ Έγκο ΜΜΕ και στην εταιρεία ακινήτων, που απέκτησε μια τεράστια έκταση στο Μαρούσι προς (μόλις) 500.000 ευρώ, θα ξεκινήσει η διαδικασία των… πληρωμών, ξεκινώντας από τις απαιτήσεις της ειδικής διαχείρισης. Θα συνταχθεί ο σχετικός κατάλογος και θα γίνει η αναγγελία των απαιτήσεων, με τις Τράπεζες να έχουν το προβάδισμα, ενώ θα ακολουθήσουν οι εργαζόμενοι (25%) και τέλος οι υπόλοιποι προμηθευτές (10%).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *