Αναδιοργάνωση της ΕΡΤ ο στόχος της νέας Διοίκησης

ΕΡΤ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

Παράταση ως τις 15 Ιανουαρίου 2020 έλαβε η Grant Thornton για την παράδοση επιπλέον στοιχείων επί του αρχικού επιχειρησιακού σχεδίου που έχει παραδώσει στην προηγούμενη διοίκηση της ΕΡΤ. Από την εταιρεία η νέα διοίκηση της ΕΡΤ ζήτησε την καταγραφή τουλάχιστον δύο παραδειγμάτων οργανωτικών δομών και εσωτερικών κανονισμών λειτουργίας από άλλους δημόσιους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς, αντίστοιχους με την ΕΡΤ ΑΕ, παραδείγματα από άλλους δημόσιους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς σχετικά με τον αριθμό και τον σκοπό, το ύφος και τη στόχευση των τηλεοπτικών καναλιών και των ραδιοφωνικών σταθμών. Επίσης, την κατανομή εσόδου σε τύπο τηλεοπτικού περιεχομένου (Public Value Reports), ένα επιπλέον παράδειγμα οργάνωσης της παραγωγής περιεχομένου από άλλους δημόσιους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς, στατιστικά των πρακτικών μετάδοσης σήματος μεσώ επίγειου δικτύου στους άλλους δημόσιους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς στην Ευρώπη και χρονοδιαγράμματα υλοποίησης των επιχειρησιακών. Το κόστος επέκτασης της μελέτης ανέρχεται σε 19.500 ευρώ, πλέον ΦΠΑ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *