ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Η προσοδοφόρα ΕΕΤΤ με 2,3 δισ. ευρώ

Το ποσό των 2,3 δισ. ευρώ έχει αποδώσει μέχρι το 2018 στον κρατικό προϋπολογισμό και στο Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ), η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, η πιο πλούσια ρυθμιστική αρχή της χώρας. Αυτό σημειώνεται στην ετήσια έκθεση της ΕΕΤΤ για το 2018 προς τη Βουλή.

Όπως αναφέρεται στη έκθεση, οι αποδόσεις προέρχονται από το ετήσιο θετικό οικονομικό αποτέλεσμα κάθε έτους και από τα έσοδα από τις χορηγήσεις-εκπλειστηριασμούς από διαγωνιστικές διαδικασίες του φάσματος. Το 80% των εσόδων αυτών αποδίδεται στον κρατικό προϋπολογισμό και το υπόλοιπο παραμένει στην ΕΕΤΤ και διατίθεται ως αποθεματικό́ για δαπάνες αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας. Μέχρι το 2018 η ΕΕΤΤ έχει αποδώσει από εκπλειστηριασμούς συχνοτήτων το ποσό των 1.674.247.419 ευρώ, ενώ μελλοντικά θα αποδοθεί επιπλέον ποσό́ 43.094.400 ευρώ από τις δόσεις που έχουν απομείνει για την αποπληρωμή του φάσματος.

Λουκέτο σε 21 παράνομες εκπομπές  

Στη διάρκεια του 2018 η ΕΕΤΤ προέβη σε έλεγχο συνολικά 491 καταγγελιών για παράνομες εκπομπές ραδιοτηλεοπτικών σημάτων αλλά και για μη συμμόρφωση με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές. Συνολικά έγιναν εννιά έλεγχοι στην επικράτεια για γενικότερα ζητήματα παραβίασης, δέκα σε Δυτική Ελλάδα, Ήπειρο και νησιά Ιονίου, 21 έλεγχοι στην Κρήτη, 141 σε Θεσσαλία, Θράκη, Μακεδονία, 155 στην Αττική και 155 στα νησιά του Αιγαίου.

Από όλες αυτές τις υποθέσεις η ΕΕΤΤ προχώρησε σε διακοπή λειτουργίας 21 παράνομων ραδιοφωνικών σημάτων, εκ των οποίων οι 20 ήταν με απόφαση του ΕΣΡ! Δύο ακόμη καταγγελίες για την Digea εστάλησαν για διοικητικό έλεγχο, που δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *