Αλλαγές στη σήμανση εκπομπών

Uncategorized

Προς αλλαγή οδεύει η απόφαση για του ΕΣΡ, για την κατάταξη και σήμανση των τηλεοπτικών προγραμμάτων, που φέρει την υπογραφή του πρώην υφυπουργού Ψηφιακής Πολιτικής Λευτέρη Κρέτσου και εφαρμόζεται από την 30ήΣεπτεμβρίου, καθώς ήδη προκαλεί ανησυχία στους τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης. Μετά την ιστορία της κινηματογραφικής ταινίας «Τζόκερ» και την παρακολούθησή της από ανήλικους, πάρα τη σήμανση, στους τηλεοπτικούς σταθμούς βάρεσε συναγερμός.

Το πρόβλημα για τους τηλεοπτικούς σταθμούς είναι στο άρθρο 2 της απόφασης 106, η οποία ορίζει πως «η καταλληλόλητα του προγράμματος κρίνεται με βάση ιδίως ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια, όπως την ύπαρξη συντακτικής αιτιολόγησης». Αυτό σημαίνει πρακτικά πως για κάθε πρόγραμμα –πλην των δελτίων ειδήσεων– που μεταδίδεται θα πρέπει να υπάρχει αιτιολογημένη γνώμη για την κατάταξη και σήμανσή του. Επίσης προβλέπεται η σύσταση εσωτερικής επιτροπής επιστημόνων της Επιτροπής Προστασίας Ανηλίκων, η οποία συγκροτείται ως την 31η Ιουλίου κάθε έτους και μεριμνά για το μεταδιδόμενο πρόγραμμα. Η συγκρότησή της κοινοποιείται υποχρεωτικά στο ΕΣΡ και στη ΓΓΕΕ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *