ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

Ανησυχεί η Ευρωπαϊκή Ένωση για το Euronews!

Παρέμβαση στη λειτουργία του πανευρωπαϊκού δορυφορικού ενημερωτικού καναλιού Euronews της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μετά την πώληση της πλειοψηφίας των μετοχών του (53%) στην αραβική Naquib Sawiris και στην αμερικάνικη NBS Universal (25%). Η παρέμβαση εκδηλώθηκε μέσω του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου ύστερα από αίτημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπως έγραψε το Politico.

H έρευνα αφορούσε τη χρηματοδότηση του διεθνούς καναλιού από κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι δημόσιοι ραδιοτηλεοπτικοί οργανισμοί της ΕΕ κατέχουν αυτήν τη στιγμή το 22% των μετοχών του καναλιού.

Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, από το 2014 ως και το 2018 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δαπάνησε 122 εκατ. ευρώ για το κανάλι, ποσό που είναι το ένα τρίτο του συνολικού κύκλου εργασιών. Στις παρατηρήσεις της έρευνας αναφέρεται πως υπάρχει έλλειψη πρόσβασης των πολιτών της ΕΕ στο Euronews. Παρά το γεγονός ότι η ΕΕ παρέχει μια σημαντική πηγή εσόδων για το κανάλι, δεν υπάρχει κατάλογος διάθεσης των ποσών αυτών κάθε χρόνο για δημόσια υπηρεσία στους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *