Τα οικονομικά του Alpha

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

Ελαφρώς αυξημένος στα 63.791.264 ευρώ ο κύκλος εργασιών της Alpha Δορυφορική Τηλεόραση, η οποία ελέγχει τον Alpha, έναντι 62.899.985 ευρώ το 2015. Η εταιρεία εμφάνισε ζημίες ύψους 3.536.519 ευρώ την προηγούμενη χρονιά, έναντι ζημιών ύψους 1.132.279 ευρώ το 2016. Το σύνολο των υποχρεώσεων της εταιρείας ανήλθε στο τέλος του 2017 σε 104.330.498 ευρώ, εκ των οποίων τα 53.205.551 ευρώ προορίζονται για λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, τα 36.718.341 ευρώ σε βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις, τα 9.731.155 ευρώ σε λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις και τα 4.675.449 ευρώ σε μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις. Η καθαρή θέση της εταιρείας στο τέλος του 2017 ανήλθε σε 12.637.907 ευρώ. Ο αριθμός εργαζομένων ανερχόταν σε 515 άτομα, έναντι 534 ατόμων το 2016.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *