Ποια η επόμενη μέρα για την «Ελευθεροτυπία»;

ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ

Αντίστροφη μέτρηση για τον πλειστηριασμό των σημάτων της εφημερίδας «Ελευθεροτυπία», η οποία κηρύχθηκε σε πτώχευση πριν από δέκα χρόνια, τον Ιούνιο του 2014. Ο δημόσιος πλειστηριασμός της άλλοτε ισχυρής εφημερίδας του Κίτσου Τεγόπουλου είναι προγραμματισμένος να γίνει στις 26 Φεβρουαρίου. Οι προσφορές που θα υποβληθούν είναι για τα σήματα «Ελευθεροτυπία», «Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία» και enet.gr και, όπως ορίζει η έκθεση αποτίμησης της εταιρείας Grand Thornton, πρώτη τιμή προσφοράς είναι το ποσό των 378.666,64 ευρώ.

Τον Ιούνιο του 2013 είχε δημοσιευθεί αναγγελία για την εκποίηση του ιστορικού αρχείου των εφημερίδων «Ελευθεροτυπία», «Πρωινή Ελευθεροτυπία», «Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία» και «Έθνος», ιδιοκτησίας της εταιρείας Χ.Κ. Τεγόπουλος Εκδόσεις ΑΕ. Η τιμή εκποίησης, σύμφωνα με την έκθεση 911/2023 της πιστοποιημένης εκτιμήτριας Εργίνας Ξυδούς, ήταν τα 486.260 ευρώ και τιμή προσφοράς τα 2/3 αυτής, δηλαδή 324.173,33 ευρώ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *