ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

Δίνουν 3,1 εκατ. ευρώ Cosmote TV και Nova

 
Σχεδόν το κόστος μίας τηλεοπτικής άδειας θα εισφέρουν η Cosmote TV και η Nova με τα τέλη συνδρομητικής τηλεόρασης της χρήσης 2016, τα οποία θα καταβάλουν για το οικονομικό έτος 2017. Στο δημόσιο ταμείο και οι δύο πλατφόρμες θα πληρώσουν 3.114.510 ευρώ, με βάση τις συμβάσεις που έχουν υπογράψει με το Ελληνικό Δημόσιο.
Η Cosmote TV θα καταβάλει στο Δημόσιο το 1,5% των ακαθάριστων εσόδων της, που αντιστοιχεί σε 1.662.760 ευρώ, και η Forthnet Media (Nova) 1.451.750 ευρώ, που αντιστοιχεί στο 1% των εσόδων της για το διάστημα από την 1η Ιανουαρίου έως και την 31η Δεκεμβρίου 2016. Οι αποφάσεις δημοσιεύτηκαν, με την υπογραφή του Νίκου Παππά, στις 29 Δεκεμβρίου 2017 για τη Forthnet Media και στις 24 Αυγούστου 2017 για την ΟΤΕ ΑΕ.
Ο Όμιλος Forthnet έχει καταβάλει 20,5 εκατ. ευρώ υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου από το οικονομικό έτος 2011 έως και το 2017 μέσω των εταιρειών Multichoice Hellas και Forthnet Media. H OTE ΑΕ για τη δραστηριότητα στην τηλεόραση από το οικονομικό έτος 2012 έχει καταβάλει 3,72 εκατ. ευρώ στο Δημόσιο.
Η υποχρέωση καταβολής ετήσιου τέλους ορίζεται στις συμβάσεις που υπέγραψαν με το Ελληνικό Δημόσιο διαδοχικά η Multichoice και η Forthnet Media για τη Nova, όπως και η ΟΤΕ ΑΕ για την Cosmote TV. Το ποσοστό που προβλέπεται στη σύμβαση κυμαίνεται από 0,5% έως 3% των ακαθάριστων εσόδων ανάλογα με τα έτη λειτουργίας, μέχρι και τον 15ο χρόνο κατοχής της άδειας.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *