ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Streaming

Έπεσαν χρήματα στη Nova

Κατά 51,3 εκατ. ευρώ αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Nova Τηλεπικοινωνίες Μονοπρόσωπη ΑΕ για να καλυφθεί το κενό που υπήρχε εξαιτίας της ύπαρξης των αρνητικών ιδίων κεφαλαίων που είχε προκύψει από τις προβλέψεις-απομείωσεις επί των ενδοεταιρικών απαιτήσεων από τη θυγατρική Nova Broadcasting. Στη συνέχεια η Nova Τηλεπικοινωνίες προχώρησε στην πρόωρη αποπληρωμή των εναπομεινασών ομολογιών, καταβάλλοντας συνολικό […]

ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

Στην Κική Σιλβεστριάδου όλες οι εξουσιοδοτήσεις στη Nova Broadcasting

H Κική Σιλβεστριάδου είναι το νέο ισχυρό πρόσωπο στη Nova Broadcasting. Το ΔΣ της εταιρείας ανέστειλε όλες τις προηγούμενες εξουσιοδοτήσεις και αποφάσισε να αναθέσει στην αντιπρόεδρο και διευθύνουσα σύμβουλο Κική Σιλβεστριάδου την εκπροσώπηση της εταιρείας και την ενάσκηση του συνόλου των δικαιωμάτων και εξουσιών του ΔΣ. Η Κική Σιλβεστριάδου εργαζόταν μέχρι και το καλοκαίρι του […]