Έπεσαν χρήματα στη Nova

Κατά 51,3 εκατ. ευρώ αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Nova Τηλεπικοινωνίες Μονοπρόσωπη ΑΕ για να καλυφθεί το κενό που υπήρχε εξαιτίας της ύπαρξης των αρνητικών ιδίων κεφαλαίων που είχε προκύψει από τις προβλέψεις-απομείωσεις επί των ενδοεταιρικών απαιτήσεων από τη θυγατρική Nova Broadcasting. Στη συνέχεια η Nova Τηλεπικοινωνίες προχώρησε στην πρόωρη αποπληρωμή των εναπομεινασών ομολογιών, καταβάλλοντας συνολικό […]

Continue Reading