Nova

Η πανδημία χτύπησε τη Forthnet

  • Μείωση εσόδων από τα κλειστά καταστήματα

Tα συνολικά έσοδα της Forthnet το 2020 ανήλθαν στα 105,7 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 9,1% σε σχέση με το 2019, κυρίως εξαιτίας της μείωσης του εσόδου συνδρομητικής τηλεόρασης από τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (bar/cafe και ξενοδοχεία), οι οποίες παρέμειναν κλειστές λόγω των έκτακτων μέτρων απαγόρευσης κυκλοφορίας, ως αποτέλεσμα της πανδημία της νόσου Covid-19, ενώ δεν διεξαγόταν και το πρωτάθλημα της Super League. Τα έσοδα από τη διαφήμιση ήταν βελτιωμένα κατά 4,1%, ως αποτέλεσμα του διαρκώς αναβαθμιζόμενου περιεχομένου του τηλεοπτικού προγράμματος της Nova.

Το EBITDA του 2020 ανήλθε στα 30,5 εκατ. ευρώ, έναντι 13,5 εκατ. ευρώ το 2019, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 125,8% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, ευνοημένο από το κέρδος ποσού 25,3 εκατ. ευρώ, που προέκυψε από τις εκπτώσεις και τις διαγραφές παλαιών υπολοίπων προμηθευτών.

Ο τραπεζικός δανεισμός έχει μεταφερθεί στις υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη, ως συνέπεια της εξαγοράς όλων των δανειακών υποχρεώσεων του Ομίλου Forthnet από τη μητρική εταιρεία της Forthnet AE, NewCo United Group Hellas S.A.R.L. Ο συνολικός δανεισμός στις 31 Δεκεμβρίου 2020 ανερχόταν στα 211,7 εκατ. ευρώ (31 Δεκεμβρίου 2019: 177,6 εκατ. ευρώ), αυξημένος κατά 34,1 εκατ. ευρώ λόγω των νέων ομολογιακών δανείων που συνήφθησαν με τη μητρική εταιρεία της Forthnet AE.

Oι ορκωτοί ελεγκτές σημειώνουν πως «η ανεπάρκεια του κεφαλαίου κίνησης της εταιρείας και του Ομίλου Forthnet για τους επομένους 12 μήνες υποδηλώνει την ύπαρξη αβεβαιότητας σχετικά με τη δυνατότητα της εταιρείας να χρηματοδοτήσει τις δραστηριότητές της και την επιχειρησιακή της λειτουργία εν γένει». Σημειώνεται, ωστόσο, πως η είσοδος του νέου μετόχου United Group στη μητρική εταιρεία Forthnet AE έχει ήδη συνεισφέρει στη μείωση του ελλείμματος στο κεφάλαιο κίνησης του Ομίλου Forthnet και της εταιρείας, ενώ ταυτόχρονα αναμένεται από το τρέχον έτος (2021) να οδηγήσει στην πλήρη εξομάλυνσή του.

Για τις 5 Αυγούστου είναι προγραμματισμένη έκτακτη γενική συνέλευση με θέμα την εκλογή νέων μελών ΔΣ αλλά και τη «λήψη απόφασης κατ’ άρθρο 119 παρ. 4 του ν. 4548/2018» με προβλέψεις για τις εταιρείες που βρίσκονται σε αυτό το οικονομικό στάδιο.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *