ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

Οδηγία 1808/2018: Εκπομπή στην Ελλάδα ξένων καναλιών χωρίς άδεια από το ΕΣΡ

Η νέα Τηλεοπτική Οδηγία που ενσωματώνεται στο ελληνικό δίκαιο με το υπό καθεστώς διαρκούς αναβολής σχέδιου νόμου Πέτσα Πέτσα ανοίγει τα σύνορα της Ελλάδας για την ελεύθερη εκπομπή τηλεοπτικών υπηρεσιών από άλλες χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θεσπίζοντας τους κανόνες ελέγχου των παρεχόμενων υπηρεσιών στο ελληνικό κράτος. Με το άρθρο 4 καθορίζεται πως η λήψη ή και αναμετάδοση υπηρεσιών επικοινωνίας από άλλες χώρες είναι ελεύθερη στο έδαφος της ελληνικής επικράτειας. Αυτό σημαίνει πως κάθε ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός μπορεί να αναμεταδώσει το πρόγραμμα του στην Ελλάδα.

Θολό ωστόσο παραμένει το καθεστώς για την υποχρέωση ή μη λήψης άδειας λειτουργίας στο ελληνικό έδαφος από το ΕΣΡ, σε περίπτωση εκπομπής μέσω επίγειων πομπών. Κι αυτό γιατί ενώ στο σχέδιο νόμου ορίζεται με σαφήνεια η «δικαιοδοσία» του ελληνικού κράτος για κάθε «υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας» η οποία είναι ελεύθερη να εκπέμψει στην Ελλάδα, δεν αποσαφηνίζεται το καθεστώς της εκπομπής σήματος. Πολύ περισσότερο που ο πάροχος δικτύου της Digea που έχει τις τηλεοπτικές συχνότητες θα μπορούσε να αναμεταδώσει οποιοδήποτε άλλο τηλεοπτικό πρόγραμμα στην ψηφιακή πλατφόρμα του, ακόμη κι αν δεν εξέπεμπε μέσω επίγειου δικτύου!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *