ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

Πτώχευσε και επίσημα το παλιό Mega!

Πτώχευσε και με δικαστική απόφαση το παλιό Mega! Το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών δέχθηκε την αίτηση της ειδικής διαχειρίστριας της Τηλέτυπος, Ευδοκίας Παπανδρέου, που κατατέθηκε στις 28 Δεκεμβρίου 2020 και κήρυξε την Τηλέτυπος σε κατάσταση πτώχευσης. Ως χρόνος παύσης πληρωμών ορίστηκε η 2α Φεβρουαρίου 2022 και ως σύνδικος η δικηγόρος Αθηνών Ευαγγελία Νομικού, διατάζοντας τη σφράγιση του καταστήματος και της υπόλοιπης περιουσίας της εταιρείας.

Με την ίδια απόφαση ορίζεται συνέλευση στις 14 Μαρτίου για να βρεθούν σε αυτό οι πιστωτές της πτώχευσης και να αποφασίσουν με βάση την έκθεση του σύνδικου και τα οριζόμενα στο άρθρο 70 του πτωχευτικού κώδικα. Στο αιτιολογικό της αίτησης πτώχευσης που είχε καταθέσει η Ευδοκία Παπανδρέου αναφέρεται μεταξύ άλλων πως «ολοκληρώθηκε επιτυχώς η μεταβίβαση του 100% του ενεργητικού της υπό ειδικής διαχείρισης εταιρείας Τηλέτυπος ΑΕ με το διακριτικό τίτλο Mega Channel, αλλά και βάση των αναγγελθεισών απαιτήσεων ποσού 289.093.932 ευρώ (εκ των οποίων επαληθεύτηκαν απαιτήσεις ποσού 222.379.814 ευρώ) το προϊόν ρευστοποίησης ποσού 34.999.000 δεν επαρκεί για την πλήρη ικανοποίηση όλων των πιστωτών».

Υπενθυμίζεται πως κατά τον πλειστηριασμό του ενεργητικού του η Άλτερ Έγκο ΜΜΕ του Βαγγέλη Μαρινάκη με προσφορά ύψους 33.999.999 ευρώ απέκτησε την ταινιοθήκη του Mega, ενώ η Ώθηση Πρότυπο Σύστημα Εκπαίδευσης ΕΠΕ αντί 500.000 ευρώ απέκτησε τις εγκαταστάσεις της εταιρείας στο Μαρούσι.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *