ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

Πλήρωσε τα reality shows o ΑΝΤ1

Μείωση του τζίρου, αύξηση των ζημιών

Για μια ακόμη χρονιά τα reality games ήταν η «αχίλλειος πτέρνα» του ΑΝΤ1. Ο τηλεοπτικός σταθμός δαπάνησε υψηλά κονδύλια, άνω των 10 εκατ. ευρώ, τα οποία όμως δεν έφεραν την αναμενόμενη τηλεθέαση, η οποία ήρθε μετά τη στροφή στις σειρές. Όμως η επιμονή του στο «Nomads», ως απάντηση στο «Survivor» του ΣΚΑΪ, είχε επιπτώσεις στα οικονομικά της εταιρείας.

Το 2018 οι ζημίες προ φόρων ανήλθαν σε 42.701.61 ευρώ, έναντι ζημίων προ φόρων ύψους 22.292.627 ευρώ το 2017. Ο κύκλος εργασιών μειώθηκε κατά́ 6,5 εκατ. ευρώ από 68,5 εκατ. ευρώ το 2017 σε 62 εκατ. ευρώ το 2018. Η μείωση αυτή́ προέρχεται, σύμφωνα με την εταιρεία, «κυρίως από τη μείωση των τηλεοπτικών διαφημιστικών εσόδων και των εσοδών διαδικτύου κατά 6,4 εκατ. ευρώ, ως αποτέλεσμα του ιδιαιτέρα ανταγωνιστικού́ περιβάλλοντος στην τηλεοπτική αγορά.

Το κόστος πωληθέντων αυξήθηκε κατά 12,2 εκατ. ευρώ, από 56,2 εκατ. ευρώ το 2017 σε 68,4 εκατ. ευρώ το 2018. Η αύξηση αυτή οφείλεται «στο αυξημένο κόστος αποσβέσεων και απομειώσεων προγράμματος κατά 5,9 εκατ. ευρώ το 2018, στο αυξημένο κόστος δικαιωμάτων προβολής προγράμματος κατά 3,3 εκατ. ευρώ και στο αυξημένο κόστος παιχνιδιών (reality shows) κατά 1,1εκατ. ευρώ, το οποίο διαμορφώθηκε σε 12,2 εκατ. ευρώ το 2018, συγκριτικά με 11,1 εκατ. ευρώ το 2017. Το κόστος δωροθεσίας παρουσιάζεται επίσης αυξημένο κατά 400.000 ευρώ, από 900.000 ευρώ το 2017 σε 1,3 εκατ. ευρώ το 2018».

Στον ΑΝΤ1 στοίχισε και η τηλεοπτική άδεια. Τα έξοδα διοίκησης και διάθεσης αυξηθήκαν κατά 2,6 εκατ. ευρώ, από́ 26 εκατ. ευρώ το 2017 σε 28,6 εκατ. ευρώ το 2018. Στην αύξηση αυτή συνέβαλε το κόστος αποσβέσεων της τηλεοπτικής άδειας λειτουργίας κατά 700.000 ευρώ, ενώ οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της εταιρείας αυξηθήκαν κατά περίπου 24,7 εκατ. ευρώ, κυρίως εξαιτίας της απόκτησης της άδειας, αξίας 35 εκατ. ευρώ, και της πληρωμής της στη δεκαετία, ως το 2028.

Το αποτέλεσμα όλων αυτών ήταν οι ζημίες να αυξηθούν κατά 20,9 εκατ. ευρώ, σε 42,8 εκατ. ευρώ το 2018, από 21,9 εκατ. ευρώ το 2017.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *