ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Πως γνωρίζουν ότι ένα παιχνίδι κερδίζει;

Σε διαφήμιση εταιρείας τυχερών παιχνιδιών, στην οποία υπάρχει η προώθηση πολλών δελτίων σε μορφή δώρου αναφέρεται πως ένα από όλα, κερδίζει; Και εφόσον κανείς δεν γνωρίζει ποιο είναι το περιεχόμενο των δελτίων και σε ποια πρακτορεία αποστέλλονται, από που προκύπτει η σιγουριά του διαφημιστικού μηνύματος;

Ένας έλεγχος από το Συμβούλιο Επικοινωνίας, θα έβλαπτε;

Βασίλης Κουφόπουλος
Καλύπτω το ρεπορτάζ των ΜΜΕ από το 1993 και παράλληλα ασχολούμαι με την Αθήνα.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.