ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

Επιδότηση της “Δημόσιας λειτουργίας” των (κανονικών) media

Σειρά σφαλμάτων της κυβέρνησης στον κλάδο των ΜΜΕ Οδηγούνται τα ΜΜΕ σε νέο μνημόνιο με απολύσεις και περικοπές μισθών. Δυστυχώς, κάτι τέτοιο διαφαίνεται και υπάρχει ανάγκη για άμεση δράση και ολοκληρωμένο σχέδιο Έως σήμερα η κυβέρνηση, στον τομέα της επικοινωνίας έχει άριστα αποτελέσματα, χωρίς να στηρίζει τον κλάδο, με σημαντικές συνέπειες για το μέλλον. 1.Τα […]