ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

Έκθεση Πεπραγμένων ΕΣΡ 2021: Πρόστιμα ύψους 2.340.000 ευρώ

Πρόστιμα ύψους 2.340.000 ευρώ επέβαλε το ΕΣΡ σε ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς το 2021 για παραβίαση της νομοθεσίας, έναντι προστίμων ύψους 1.672.000 ευρώ το 2020. Όπως προκύπτει από την καθυστερημένη δημοσίευση της Έκθεσης Πεπραγμένων του έτους 2021, η Αρχή επέβαλε πρόστιμα ύψους 2.340.000 ευρώ σε τηλεοπτικούς σταθμούς και 305.000 ευρώ σε ραδιοφωνικούς πριν από δύο χρόνια. Αντίστοιχα, το 2020 το ΕΣΡ επέβαλε σε τηλεοπτικούς σταθμούς πρόστιμα ύψους 1.660.000 ευρώ και σε ραδιοφωνικούς σταθμούς πρόστιμα ύψους 12.000 ευρώ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *