«Ναι» του ΣτΕ στο ΕΣΡ… χωρίς κλήρωση θητείας

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

Το Συμβούλιο της Επικρατείας απέρριψε, σύμφωνα με πληροφορίες, τις αιτήσεις των τηλεοπτικών σταθμών για τη μη νόμιμη σύνθεση του οργάνου. Oι προσφυγές είχαν γίνει με βάση τη νομοθετική πρόβλεψη του άρθρου 110 παρ. 13 του ν. 4055/2012, η οποία ορίζει πως «κατά την πρώτη ανασυγκρότηση κάθε ανεξάρτητης αρχής τα μισά από τα πρωτοεπιλεγόμενα μέλη, πλην του προέδρου της, ορίζονται διά κληρώσεως για θητεία τριών ετών, εφόσον συντρέχει περίπτωση για τη συμπλήρωση του αριθμού των μελών με τριετή θητεία». Και στο παρελθόν άλλα μέλη ορίζονταν για τρία και άλλα για τέσσερα χρόνια.

Κατά την πρώτη συγκρότησή της αυτό δεν έγινε, καθώς τα μέλη της ορίστηκαν από τη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής, επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, κάτι που κατατέθηκε στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Στις αιτήσεις ακυρότητας των σταθμών για τη μη νόμιμη σύνθεση του οργάνου υπενθυμίζεται πως η θητεία του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης λήγει στις 24 Νοεμβρίου του 2022 και μέχρι τότε τα κόμματα που βρίσκονται σήμερα στη Βουλή θα πρέπει με πλειοψηφία 3/5 να επιλέξουν τα επτά από τα εννιά μέλη.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *