ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

Παίζεται ακόμη το παιχνίδι στο Mega

Ο νόμος 4339/2015, όπως τροποποιήθηκε με το ν4496/2016 το Νοέμβριο του 2017, έχει τις απαντήσεις για το Mega, για όσους θέλουν να το διαβάσουν ορθά. Αρχικά να σημειώσουμε πως η επιλογή (των τραπεζών; 😉 στο άρθρο 106Β της Τηλέτυπος ΑΕ ήταν αχρείαστη. Θα αρκούσε ένα ισχυρό μάνατζμεντ, ένα ΔΣ με κύρος και ενδεχομένως με τους ίδιους τους μετόχους και η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα έλυνε το πρόβλημα. Αν υπήρχε αληθινή διοίκηση θα αναλάμβανε να κάνει τις διαπραγματεύσεις με ηθοποιούς, σκηνοθέτες, παραγωγούς, εταιρείες διανομής ταινιών και θα έφερνε το αποτέλεσμα που ήθελαν οι τράπεζες, εντός μήνα  και δίχως τη σημερινή επιπλοκή.
Τώρα τι γίνεται όμως. Η νομοθεσία ορίζει πως

 “Οι λειτουργούντες, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, πάροχοι περιεχομένου που δεν θα συμμετάσχουν παραδεκτώς σε προκηρυχθείσα αδειοδότηση για την εμβέλεια και τον τύπο προγράμματος που αφορά η ενεστώσα λειτουργία τους μπορούν να συνεχίσουν να εκπέμπουν έως τρεις (3) μήνες κατ ανώτατο όριο μετά τη δημοσίευση της προκήρυξης. Μετά την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας, τερματίζεται η λειτουργία τους με απόφαση του Ε.Σ.Ρ. που κοινοποιείται για την εφαρμογή της στην Ε.Ε.Τ.Τ. και τον αρμόδιο πάροχο δικτύου.”

Εδώ καλείται το ΕΣΡ να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά.  Αν θεωρήσει πως το Mega είναι θεματικό, καθώς το πρόγραμμα του δεν έχει ενημέρωση εδώ και πολλούς μήνες, το κανάλι μπορεί να συνεχίσει ως τέτοιο, ως την προκήρυξη των θεματικών αδειών. Στην περίπτωση αυτή χαμένοι είναι οι δημοσιογράφοι, ενώ προβλέπονται μόλις 50 θέσεις εργασίας.
Υπάρχει φυσικά, η δυνατότητα το Mega- μέσω της Τηλέτυπος ΑΕ να διεκδικήσει στο ΕΣΡ. την άδεια που δεν έχει διατεθεί, εφόσον εμφανίσει την εγγυητική των 3,5 εκατ. ευρώ. Τότε, δεν υπάρχει κίνδυνος για τη λειτουργία του, για τους εργαζόμενους και τις τράπεζες. Στην δεύτερη περίπτωση όμως είναι τουλάχιστουν 400 εργαζόμενοι, ενώ οι μέτοχοι πρέπει να χρηματοδοτήσουν την επιχείρηση ή να την πουλήσουν σε άλλους ενδιαφερόμενους.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *