2016: Η χρονιά επιτυχίας του ΣΚΑΪ

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

 Η επένδυση στην ψυχαγωγία των μουσικών reality games άλλαξε και την οικονομική εικόνα του ΣΚΑΪ. Ο σταθμός εκτοξεύθηκε στην κορυφή στην οποία παραμένει και εξαιτίας της αύξησης του τζίρου σχεδόν κατά 39% κατάφερε να βελτιώσει τα οικονομικά της ιδιοκτήτριας εταιρείας Ειδήσεις Ντοτ Κομ ΑΣ, παρά τις ζημίες και να ολοκληρώσει τις αποσβέσεις μέσα σε ένα χρόνο!
Η Ειδήσεις Ντοτ Κομ το 2016 εμφάνισε ζημίες προ φόρων ύψους 3.006.945 ευρώ, έναντι ζημιών 3.558.301 ευρώ το 2015. Το αποτέλεσμα αυτό για την προηγούμενη χρονιά είναι από την επιλογή να πραγματοποιηθούν όλες οι αποσβέσεις του προγράμματος στη χρήση του 2016, καθώς τα έσοδα ήταν μεγαλύτερα εξαιτίας της επιτυχίας των τηλεοπτικών προγραμμάτων , όπως το “Voice” και το “Ελλάδα, έχεις ταλεντο”. Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας παρουσίασε άνοδο σε ποσοστό 38,54% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Συγκεκριμένα ανήλθε στο ποσό των   33.381.875,54 ευρώ έναντι 24.096.128,38 ευρώ που ήταν το 2015. Το σύνολο των δαπανών της Ειδήσεις Ντοτ Κομ για το 2016 ανήλθε σε 43.635.146 ευρώ έναντι ποσού   36.427.176 ευρώ το 2015 σημειώνοντας αύξηση σε ποσοστό 19,79% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της μητρικής εταιρείας το 2016 31/12/2016 σε ανήλθαν σε 31.860.860 ευρώ και οι βραχυπρόθεσμες σε 59.100.032 ευρώ έναντι 29.473.763 ευρώ και 46.900.984 ευρώ αντίστοιχα της προηγούμενης χρήσης.
Σε επίπεδο ομίλου οι ζημίες προ φόρων ήταν 2.898.060 το 2016, έναντι ζημιών 3.878.804 ευρώ το 2015. Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών για το 2016 ανήλθε στο ποσό των 37.354.903 έναντι 27.593.210 ευρώ που ήταν την χρήση 2015, παρουσιάζοντας αύξηση σε ποσοστό 35,38%. Οι συνολικές δαπάνες σε επίπεδο Ομίλου για το 2016 ανήλθαν σε 47.123.830 ευρώ έναντι ποσού 40.122.360,99 ευρώ της χρήσης 2015 σημειώνοντας αύξηση σε ποσοστό 17,45%. Σε επίπεδο Ομίλου οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις φτάνουν 33.487.430,63 ενώ οι βραχυπρόθεσμες σε 62.196.283 ευρώ ενώ τα αντίστοιχα ποσά για το 2015 ήταν 31.464.306,30 ευρώ και ποσό 50.073.801 ευρώ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *