ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

Κερδοφόρο και με μηδενικό δανεισμό το Epsilon TV

Σημαντική βελτίωση παρουσίασαν τα οικονομικά αποτελέσματα του Epsilon TV. Η Ραδιοτηλεοπτική ΑΕ, (η πρώην εταιρεία του ΚΚΕ που πέρασε στον Φίλιππο Βρυώνη και από εκείνον στον Ιβάν Σαββίδη), αύξησε τον κύκλο εργασιών κατά 55,%, πήγε στα 15.134.736 ευρώ το 2016, από 9.740.030 ευρώ. Η εταιρεία είχε κέρδη προ φόρων ύψους 941.942 ευρώ, αύξηση 13,09% σε σχέση με το 2015, που ήταν 832.907 ευρώ. Το σύνολο των ίδιων κεφαλαίων αυξήθηκε στα 5,44 εκατ. ευρώ, λόγω της θετικής πορείας της εταιρείας τα τελευταία χρόνια. Το 2014 τα ίδια κεφάλαια ήταν κάτω από το 50% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Ο δανεισμός είναι μηδενικός και το σύνολο των υποχρεώσεων φτάνει στα 7,62 εκατ. ευρώ. Στην εταιρεία έχουν επιβληθεί πρόστιμα 1.160.000 ευρώ, εκ των οποίων έχουν λογιστικοποιηθεί 385.000 ευρώ.
Το ΚΚΕ, σύμφωνα με τα στοιχεία ισολογισμού του 2016, διατηρούσε ως ενέχυρο το 30% των μετοχών της Ραδιοτηλεοπτικής ΑΕ, έναντι της υποχρέωσης που είχε αναλάβει ο Φίλιππος Βρυώνης για την πληρωμή χρεών προς ασφαλιστικά ταμεία και ΔΟΥ. Η οφειλή αυτή σήμερα βρίσκεται στις 800 χιλ. ευρώ και είναι ρυθμισμένη. Ένα μέρος των μετοχών αυτών έχει ήδη περάσει στην Dimera και αναμένεται να γίνουν συζητήσεις με το ΚΚΕ για να επιτευχθεί συμφωνία επί του υπολοίπου των ενεχυριασμένων μετοχών.
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *