ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

Κάτι τρέχει με το ΕΣΡ…

Όλο και λιγότερα ανακοινώνει το ΕΣΡ για τις αποφάσεις που λαμβάνει.

-Η Αρχή επί 12 μήνες αρνείται να ενημερώσει τους δημοσιογράφους που καλύπτουν το ρεπορτάζ, οι οποίοι πλέον δεν μπορούν να υποβάλουν ερωτήσεις στους κατόχους των δημοσίων θέσεων οι οποίοι τοποθετήθηκαν με απόφαση της Βουλής.

-Στις αποφάσεις που αναρτά στη Διαύγεια ΔΕΝ δημοσιεύει τα ονόματα των μελών που ψήφισαν υπέρ ή κατά, σε αντίθεση με την πάγια τακτική του ΣτΕ, η οποία καταγράφει αναλυτικά τα επιχειρήματα της κάθε πλευράς και τα πρόσωπα που την υποστήριξαν. Και καθώς έχει απαγορευτεί η ενημέρωση προς τους δημοσιογράφους ουδείς γνωρίζει πως και γιατι λαμβάνονται οι αποφάσεις.

-Λειτουργεί μετά το θάνατο του Ροδόλφου Μορώνη, χωρίς Αντιπρόεδρο με αποτέλεσμα να ενισχύεται ο ρόλος του Προέδρου επί των διαδικασίων του θεσμού.

Με ευθύνη του Προεδρείου του Βουλής, δεν έχει συγκληθεί η  Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής για την κάλυψη των δύο θέσεων που προβλέπονται από το νόμο. Δεν έχει συγκληθεί όμως ούτε η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για να ελέγξει, όπως προβλέπει η νομοθεσία την Αρχή, με αποτέλεσμα να μην έχουν συνταχθεί Εκθέσεις Πεπραγμένων και Πολιτικής Πολυφωνίας.

Το ΕΣΡ, με βάση το νόμο πρέπει να έχει 9 μέλη, λειτουργεί  όμως με 7 και είναι συχνό το φαινόμενο της απουσίας ορισμένων εξ αυτών, χωρίς να ανακοινώνεται ο λόγος. Το αποτέλεσμα είναι οι αποφάσεις να λαμβάνονται με λιγότερα μέλη.

Με άλλα λόγια υπάρχει σοβαρό πρόβλημα επί της λειτουργίας της Αρχής, η οποία οφείλει και πρέπει να λογοδοτεί όπως η νομοθεσία ορίζει, ενώπιον της Βουλής και των κομμάτων. Για τους δημοσιογράφους, τα μέλη του., δεν κρύβουν την απαξιωτικής του στάση.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *