ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Streaming

Ψηφιακό κίνημα "δεν πληρώνω"

Οι μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες ψηφιακής επικοινωνίας στην Ελλάδα έχουν τη δυνατότητα να μην πληρώνουν. Κι αυτό γιατί δεν το απαίτησε καμία κυβέρνηση, ούτε από τα αριστερά, ούτε από τα δεξιά. Υπάρχει ένα καθεστώς αθέμιτου ανταγωνισμού σε βάρος των εκδοτών και των φορέων συνδρομητικής τηλεόρασης, από το οποίο χάνουν οι εργαζόμενοι στα Μέσα, και οι δημιουργοί, ενώ κερδίζουν οι λαμπερές εταιρείες.

Ορισμένα από τα θέματα που καλείται να λύσει ο κλάδος των ΜΜΕ στην Ελλάδα είναι :

Η καταβολή ή όχι εταιρικών φόρων στην Ελλάδα

Η πληρωμή ή όχι ειδικών φόρων επί της διαφημίσης

Η έκδοση ή όχι των σχετικών τιμολογιών, όταν πχ για παράδειγμα ένας χρήστης βάζει διαφήμιση σε μια ψηφιακή εταιρεία

Η απόδοση πνευματικών δικαιωμάτων σε εκδότες δημοσιογράφους, δημιουργούς, κατόχους περιεχομένο

Η επιβάρυνση των επιχειρήσεων επικοινωνίας και Μέσων ενημέρωσης στην Ελλάδα, σε αντιδιαστολή με τις ψηφιακές πολυεθνικές εταιρείες.

Κάτι, πρέπει να γίνει…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *