ΕΡΤ

Νέο σχέδιο από την GrantThornton για την ΕΡΤ

Στρατηγικό και επιχειρησιακό σχέδιο στην ΕΡΤ, τρεις μήνες μετά την κατάθεση του προηγούμενου από την Grant Thornton στη διοίκηση Γιάννη Δρόσου – Λευτέρη Αρβανίτη. Με απόφαση που δημοσιεύτηκε στη «Διαύγεια», η νέα διοίκηση της ΕΡΤ υπό τον Κωνσταντίνο Ζούλα και Γιώργο Γαμπρίτσο αποφάσισε να αναθέσει στην ίδια εταιρεία, αντί ποσού 19.500 ευρώ πλέον ΦΠΑ, «την επικαιροποίηση του σχεδίου».

Στην απόφαση σημειώνεται ότι στο προς παράδοση έργο θα περιλαμβάνονται τουλάχιστον δύο παραδείγματα οργανωτικών δομών και εσωτερικών κανονισμών λειτουργίας από άλλους δημόσιους ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς «και συγκεκριμένες προτάσεις για ένα πιο λιτό αποτελεσματικό και λειτουργικό οργανόγραμμα και το σχέδιο μετάβασης της εταιρείας στο νέο οργανωτικό σχήμα».

Η απόφαση προβλέπει ακόμη την κατάθεση παραδειγμάτων «από άλλους δημόσιους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς σχετικά με τον αριθμό και τον σκοπό, το ύφος και τη στόχευση των τηλεοπτικών καναλιών και των ραδιοφωνικών σταθμών». Και ακόμη την παράδοση στατιστικά «των πρακτικών μετάδοσης σήματος μέσω επιγείου δικτύου που παρατηρούνται στους άλλους δημόσιους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς στην Ευρώπη, σταθμών που προβαίνουν σε αυτόνομη ανάπτυξη και λειτουργία δικτύου που αναθέτουν τις υπηρεσίες σε τρίτους, που συνεργάζονται με άλλους φορείς». Είναι φανερό πως εστιάζει σε δύο ζητήματα, ένα νέο οργανόγραμμα και τις τεχνολογικές αλλαγές στον τρόπο μετάδοσης σήματος.

Το Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχέδιο της ΕΡΤ που εκπόνησε ήδη η Grant Thornton προβλέπει την αναδιοργάνωση των τμημάτων και οργανωτικών δομών, την αναθεώρηση του εσωτερικού οργανισμού, επένδυση στην ελληνική μυθοπλασία, την εκπόνηση μελέτης για τις θυγατρικές εταιρείες (ERT Studios, εμπορική κατά το πρότυπο του BBC, και καινοτομίας ERT R&D), την αξιοποίηση του προσωπικού και επιμέρους ζητήματα.

Βασίλης Κουφόπουλος
Καλύπτω το ρεπορτάζ των ΜΜΕ από το 1993 και παράλληλα ασχολούμαι με την Αθήνα.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.