ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

Αναδιάρθρωση του τραπεζικούδανεισμού του ΑΝΤ1


Σε αναδιάρθρωση του τραπεζικού της δανεισμού προχωράει η ΑΝΤΕΝΝΑ TV ΑΕ. Τον περασμένο Ιούνιο ολοκληρώθηκαν οι σχετικές συζητήσεις με τις τράπεζες που χορήγησαν το κοινοπρακτικό δάνειο ύψους 156.560.726 ευρώ (αξία δανείου 31.12.2017). Οι τράπεζες αποδέχθηκαν την προοδευτική μείωση του επιτοκίου δανεισμού και την τροποποίηση των δόσεων αποπληρωμής, με την τελευταία να προβλέπεται τον Δεκέμβριο του 2024, με δυνατότητα επέκτασης τον Δεκέμβριο του 2026. Αντισταθμιστικά η εταιρεία θα κληθεί να πληρώσει στη χρήση του 2018 επιπλέον ποσό 2 εκατ. ευρώ ως τμηματική αποπληρωμή κεφαλαίου.

Το ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι οι τράπεζες ένα τρίμηνο πριν είχαν ζητήσει από τον πρώην ανταγωνιστή του ΑΝΤ1, το Mega, να σταματήσει να εισπράττει διαφήμιση και ενώ το υπόλοιπο του δανείου που όφειλε η τηλεοπτική επιχείρηση ήταν ύψους… 15 εκατ. ευρώ. Τα υπόλοιπα είχαν αποπληρωθεί από τα διαφημιστικά έσοδα των ετών 2016 και 2017 στους δεσμευμένους τραπεζικούς λογαριασμούς. Ήτοι δύο μέτρα και δύο σταθμά.

Βασίλης Κουφόπουλος
Καλύπτω το ρεπορτάζ των ΜΜΕ από το 1993 και παράλληλα ασχολούμαι με την Αθήνα.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.