ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

Τα διπλά έφερε το «Survivor»

 

Διπλασίασε τον κύκλο εργασιών της η Ειδήσεις Ντοτ Κομ ΑΕ (ΣΚΑΪ) το 2017, όταν και ξεκίνησε η μετάδοση του «Survivor». H εταιρεία παρουσίασε το 2017 κέρδη προ φόρων ύψους 1.542.731,04 έναντι ζημιών 3.006.945 ευρώ στη χρήση του 2016, τη χρονιά που είχαν μεταφερθεί όλες οι αποσβέσεις προηγούμενων ετών. Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας αυξήθηκε κατά 98,82%, στα 66.369.109,38 ευρώ, το 2017, έναντι 33.381.875,54 ευρώ το 2016.

Ο Όμιλος ΣΚΑΪ το 2017 είχε κέρδη προ φόρων ύψους 1.781.815,31 ευρώ, έναντι ζημιών 2.898.060,53 ευρώ το 2016. Ο κύκλος εργασιών του ομίλου έφτασε τα 69.932.598,74 ευρώ το 2017, έναντι 37.354.903,71 ευρώ το 2016.

Το σύνολο των δαπανών της εταιρείας για το 2017 ανήλθε στο ποσό των 74.955.479 ευρώ, έναντι ποσού 43.635.146,00 ευρώ το 2016. Οι συνολικές δαπάνες, σε επίπεδο ομίλου, για το 2017 ήταν 78.604.858 ευρώ, έναντι ποσού 47.123.830,42 ευρώ το 2016.

Οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της εταιρείας ήταν 29.764.990,91 ευρώ στο τέλος του 2017 και οι βραχυπρόθεσμες 72.918.335 ευρώ, έναντι 31.860.860,05 ευρώ και 59.100.032,51 ευρώ αντίστοιχα στην προηγούμενη χρήση.

Σε επίπεδο Ομίλου ΣΚΑΪ, στις 31/12/2017 οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ήταν 31.287.829 ευρώ, ενώ οι βραχυπρόθεσμες 75.755.427 ευρώ. Η αύξηση των βραχυπρόθεσμων οφείλεται στη μεγάλη αύξηση των προμηθευτών, η οποία αντισταθμίστηκε μερικώς από τη μείωση των βραχυπρόθεσμων δανειακών υποχρεώσεων.

Βασίλης Κουφόπουλος
Καλύπτω το ρεπορτάζ των ΜΜΕ από το 1993 και παράλληλα ασχολούμαι με την Αθήνα.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.