ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

Κι άλλες ζημίες από το κλείσιμο της ΕΡΤ το 2013

 

Σχεδόν 30 εκατ. ευρώ καλείται να πληρώσει η νυν ΕΡΤ στην καταργηθείσα ΕΡΤ, χωρίς να υπολογίζονται οι φορολογικές εκκρεμότητες της ΝΕΡΙΤ. Είναι κι αυτό απόρροια του λουκέτου της κυβέρνησης Σαμαρά στην κρατική ραδιοτηλεόραση και της επιλογής της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ να χρησιμοποιήσει τον θεσμικό φορέα της ΝΕΡΙΤ για την επάνοδο της ΕΡΤ το 2015.

Σύμφωνα με τα στοιχεία οικονομικού απολογισμού, για το 2017 η ΕΡΤ καλείται να πληρώσει στην υπηρεσία της Ειδικής Διαχείρισης του υπουργείου Οικονομικών 21.041.000 ευρώ, ποσό το οποίο περιλαμβάνει δαπάνες για προμήθεια προγράμματος και δικαιωμάτων αθλητικών γεγονότων που μεταδόθηκαν από την εταιρεία και αποδοχές του προσωπικού του ειδικού διαχειριστή που απασχολήθηκε για λογαριασμό της.

Επιπλέον, ένα ποσό 8.709.000 ευρώ ως χρέος από ανταποδοτικά τέλη της καταργηθείσας ΕΡΤ. Επίσης, όπως έχουμε ήδη γράψει για την οικονομική χρήση 10/10/2013 – 31/12/2014, μετά από εντολή του Κέντρου Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων διενεργείται μερικός έλεγχος, από τον οποίο προέκυψαν διαφορές 6.160.000 ευρώ και πρόστιμα 2.180.000 ευρώ και διαφορές για φόρο εισοδήματος ύψους 3.970.000 ευρώ. Πρόκειται για το διάστημα που εξέπεμπε η ΝΕΡΙΤ.

 

Βασίλης Κουφόπουλος
Καλύπτω το ρεπορτάζ των ΜΜΕ από το 1993 και παράλληλα ασχολούμαι με την Αθήνα.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.