ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

Τι αλλάζει με τη νέα Τηλεοπτική Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Οι τελευταίες διαπραγματεύσεις για το περιεχόμενο και τους νέους όρους στη νέα Τηλεοπτική Οδηγία, που θα καθορίζει το πλαίσιο «για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών Μέσων» σε όλες τις χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ολοκληρώνονται αρχές Ιουνίου με την έγκρισή της από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή. Η νέα Οδηγία θα πρέπει να ενσωματωθεί στο νομικό πλαίσιο των χωρών-μελών αμέσως μετά την έγκρισή της.

Στους νέους κανόνες που αναμένεται να εγκριθούν περιλαμβάνεται η ενίσχυση της αρχής της χώρας καταγωγής παραγωγής του προγράμματος με τις ίδιες διαδικασίες τόσο για τους τηλεοπτικούς σταθμούς όσο και για τους παρόχους υπηρεσιών κατά παραγγελία, καθώς και με δυνατότητες για παρεκκλίσεις σε περίπτωση ζητημάτων δημόσιας ασφάλειας και σοβαρών κινδύνων για τη δημόσια υγεία. Επεκτείνονται οι κανόνες προστασίας των ανηλίκων από επιβλαβές περιεχόμενο τόσο στην τηλεόραση όσο και στις υπηρεσίες βίντεο κατά παραγγελία, όπως και οι ευρωπαϊκοί κανόνες για την ανταλλαγή βίντεο. Η αναθεωρημένη οδηγία θα ισχύει επίσης για τα βίντεο που παράγονται από χρήστες και αναρτώνται σε πλατφόρμες, όπως το Facebook, όταν η παροχή οπτικοακουστικού περιεχομένου αποτελεί βασική λειτουργία της υπηρεσίας.
Θεσπίζονται επίσης αυστηρότεροι κανόνες για την καταπολέμηση της ρητορικής μίσους και της δημόσιας πρόκλησης σε τέλεση τρομοκρατικών πράξεων και αυτοί θα ισχύουν και για τις πλατφόρμες ανταλλαγής βίντεο.

Για την προώθηση ευρωπαϊκών έργων στους καταλόγους κατά παραγγελία υπηρεσιών οπτικοακουστικών Μέσων θεσπίζεται ποσοστό τουλάχιστον 30% για ευρωπαϊκό περιεχόμενο.

Αλλάζουν οι περιορισμοί για τη μετάδοση διαφημίσεων, καταργείται δηλαδή ο όρος των 12 λεπτών ανά ώρα, και πλέον θα μπορούν οι ραδιοτηλεοπτικοί οργανισμοί να κατανέμουν όπως θέλουν 20 λεπτά διαφήμιση στη διάρκεια της ημέρας. Υπάρχουν ακόμη κανόνες για την ανεξαρτησία των ρυθμιστικών αρχών του οπτικοακουστικού τομέα, οι οποίες αποκτούν με τη βούλα της ΕΕ μεγαλύτερη ανεξαρτησία από την κυβέρνηση και από κάθε άλλον δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα.

 

 

Βασίλης Κουφόπουλος
Καλύπτω το ρεπορτάζ των ΜΜΕ από το 1993 και παράλληλα ασχολούμαι με την Αθήνα.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.