ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

ΕΣΡ: Ασυμβίβαστα και ενισχύσεις

Ορισμένες  απαραίτητες αλλαγές στο ΕΣΡ για να μπορέσει να λειτουργήσει ομαλά η αγορά του ραδιοφώνου και της τηλεόρασης.

1.Τα μέλη του Οργάνου πρέπει να είναι αποκλειστικής απασχόλησης, με ανάλογους μισθούς. Η παράλληλη εργασία σε δημόσιο (καθηγητές),δήμους κ.α. δεν θα πρέπει να επιτρέπεται. Οι θέσεις θα πρέπει να προκηρύσσονται και η Βουλή (Διάσκεψη των Προέδρων να εξετάζει βιογραφικά και να κάνει συνεντεύξεις με τους υποψήφιους.

2. Η Αρχή πρέπει να στελεχωθεί με επιστημονικό προσωπικό υψηλού επιπέδου, ώστε να μπορεί να αντιμετωπίζει θέματα ανταγωνισμού, πριν ζητήσει τη συνδρομή της αρμόδιας Επιτροπής, θέματα οικονομικών συναλλαγών περί της διαφήμισης και ζητήματα ελέγχου των μετρήσεων θεαματικότητας και ακροαματικότητας.

3. Η Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής, πρέπει ανά εξάμηνο, να ελέγχει το έργο της Αρχής, η οποία θα πρέπει να είναι σε θέση, ανά τρίμηνο να εκδίδει απολογστικά στοιχεία.

 

 

Βασίλης Κουφόπουλος
Καλύπτω το ρεπορτάζ των ΜΜΕ από το 1993 και παράλληλα ασχολούμαι με την Αθήνα.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.